Aktualności Sołtys i Rada Sołecka Wydarzenia Wiry wczoraj i dzisiaj Sprawozdania z zebrań wiejskich Ważne kontakty Galeria Koło Gospodyń
 marzec 2019 
PnWŚCzPSN
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Wiry wczoraj i dzisiaj

           Trudno ustalić, z braku podstawowych dokumentów, dokładną datę powstania Wir. Opierając się na znanych w dokumentach osobach, można ustalić, że biskup poznański – Bogufał III około roku 1260 zbudował kościół we wsi Ciemna pod Komornikami. Wieś ta była położona nad rzeczką Ciemna, dzisiejsze Wiry i Wirynka. W roku 1265, po śmierci biskupa Bogufała III, tereny wsi Ciemna przejął wojewoda poznański – Przedpełk, który był protoplastą możnego rodu Łodziów. Wojewoda przebudował te tereny według prawa niemieckiego, tworząc Wiry. Pierwszy pewny wpis dotyczący Wir pochodzi z 1357 roku. W tymże roku Janusz Rogaliński herbu Łodzia zastawił biskupowi poznańskiemu wieś Wiry za 20 grzywien. Pod koniec XIV wieku ostatecznie zakończył się proces rozbicia dawnego wielkiego majątku rodu Łodziów, na trzy niezależne własności, tj. na Wiry, Puszczykowo i Luboń.

            Majątek szlachecki Wiry po roku 1400 dzielił się na Wirki, Łęczyca, Kątnik i Lasek. Od samego początku istnienia parafii, aż do 1939 roku miała miejsce w Wirach instytucja patronacka, tzn. że osoby będące właścicielami Wir opiekowały się miejscowym kościołem.  Prawdopodobnie ok. roku 1380 powstał kościół wybudowany przez Gołanieckich Pałuków z Gołańczy i Zbyszewic. W roku 1426 nowym właścicielem wsi został Wincenty Szamotulski, a w 1494 roku pojawiła się pierwsza wzmianka o św. Florianie – patronie kościoła wirowskiego. W 1510 roku kościół znajdował się pod patronatem Grudzińskiego – dziedzica Wir i Łęczycy. Prawdopodobnie w 1564 roku w Wirach powstał nowy kościół, ponieważ istnieje wzmianka o zawieszeniu nowego dzwona o średnicy 57cm w osobnej dzwonnicy. W połowie XVIII wieku dziedzicami Wir byli wojewoda kaliski Augustyn Działyński oraz jego żona – Anna z Radomickich Działyńska. W 1748 roku małżonkowie wybudowali nowy kościół w Wirach.

            26 maja 1826 roku otworzono pierwsza publiczną szkołę w Wirach pod nadzorem władz pruskich. Budynkiem szkolnym był dom jednego z miejscowych gospodarzy. W 1847 roku szkoła została przeniesiona bliżej brzegu rzeczki Wirynki. Program szkolny był bardzo ubogi, ponieważ nauczano trzy razy w tygodniu po dwie godziny.

            Stan drewnianego budynku kościoła z biegiem czasu bardzo się pogarszał i tak 4.01.1897 roku na zebraniu dozoru kościelnego i reprezentacji parafialnej, pod przewodnictwem ks. Seichtera, zapadła uchwała o budowie nowego kościoła. Witold Czartoryski z żoną Jadwigą z Dzieduszyckich sfinansowali w 2/3 koszt budowy murowanego kościoła. Pozostałą część sfinansowała parafia. W latach 1899-1900 powstał piękny, murowany kościół w stylu neoromańskim, który do dnia dzisiejszego jest chlubą i ozdobą parafii.

            W 1912 roku oddano do użytku nową szkołę, którą poświęcił proboszcz wirowski Karol Seichter. 19 lutego 1926 roku zmarł ksiądz kanonik Karol Seichter, który jako proboszcz w parafii wirowskiej zbudował kościół, dom parafialny i założył nowy cmentarz oraz zasłużył się w walce z germanizacją.

            Parafia została podzielona w roku 1928 na trzy nowe: Św. Trójcy w Dębcu, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Puszczykowie oraz św. Barbary w Żabikowie. Przed podziałem parafii jej obszar wynosił ponad 50km kwadratowych i należało do niej 13 wsi zamieszkałych  przez około 10 tysięcy osób i był to szczyt jej rozwoju terytorialnego.

            Wielu mieszkańców gminy Komorniki, a w tym również samych Wir, wzięło czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim. Wielokrotnie przypłacając to zdrowiem, a nawet życiem. Naszym lokalnym przywódcą był podporucznik Andrzej Kopa z Trzcielina, który zorganizował w każdej podległej mu miejscowości Straż Ludową. Wszystko zaczęło się dzień po wybuchu powstania, tj. 28 grudnia 1918r. w Dopiewie. Około 800 powstańców, podporucznik Kopa zorganizował w karny i dobrze uzbrojony oddział wojskowy, powstały ze Straży Ludowej powiatu zachodniopoznańskiego. Oddziały powstańcze dowodzone przez Andrzeja Kopę odniosły wiele zwycięstw podczas powstania. Pułkownik Andrzej Kopa zmarł 11 czerwca 1956r. i spoczywa w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Konarzewie.

            27 sierpnia 1933r., w salce parafialnej w Wirach, zostało powołane przez 30 uczestników Powstania Wielkopolskiego Koło Powstańców Narodowych. Powołano również Koło Związku Weteranów Powstań Narodowych 1914 – 1919 w Wirach. W czasie drugiej wojny światowej w obozach koncentracyjnych zginęło wielu mieszkańców Wir oraz innych wiosek gminy komornickiej. Zajęcia lekcyjne w szkole zostały wznowione 12 marca 1945 roku, które były poprzedzone uroczystą mszą świętą w kościele w Wirach. Po wojnie w Wirach działał Zakład Kombinatu PGR Konarzewo. W drugiej połowie lat 40. Wiry zostały zradiofonizowane i zaczęły powstawać pierwsze komórki partyjne PZPR. 6 listopada 1952 roku uczniowie zostali przeniesieni do nowo wybudowanej szkoły. W tym samym czasie powstało też w Wirach przedszkole. Natomiast w 1957 roku rozpoczęto budowę boiska sportowego przy szkole. W 1972 roku odszedł na emeryturę kierownik szkoły Roman Lewandowicz, który pełnił tę funkcję od 1945 roku. Nowym dyrektorem szkoły został pan Ireneusz Kasperkowiak, wielki pasjonat sportu i historii. Dbał o rozwój kultury fizycznej i za czasów jego kadencji dyrektorskiej wirowska młodzież odnosiła wiele sukcesów sportowych. W 1992 roku, po odejściu na emeryturę dyrektora Ireneusza Kasperkowiaka,  zastąpiła pani Bożena Molińska. Za jej kadencji budynek szkolny przeszedł wiele remontów.  

            Przy kościele w Wirach od 13 listopada 1944 roku działa Koło Ministrantów. Zostało zawiązane przez Jana Musielaka, późniejszego kapłana, za zgodą proboszcza księdza Jana Zaremby. Od 26 sierpnia 1965 roku za księdza Ksyckiego, przy kościele w Wirach rozpoczęły swoją 26 letnią pracę siostry ze Zgromadzenia Służebniczek Maryi. Najlepiej pamiętaną przez mieszkańców była siostra Firmina Feliksa Marczyńska, która prowadziła katechezę, uczyła dzieci muzyki, grała w kościele na organach i prowadziła chór. Odeszła do Pana w 1997 roku.

            Jako pierwszy wiedzę o powstańcach wielkopolskich, powiązanych z ziemią komornicką, zaczął gromadzić Benedykt Wieloch – członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Komornickiej. Swój wielki wkład w to dzieło wnieśli również Maria Sikorska i Zenon Majchrzak, mieszkańcy Wir. 28 października 2006r., podczas uroczystości poprzedzonej mszą świętą, została odsłonięta tablica z nazwiskami Powstańców Wielkopolskich z naszego okręgu. Druga, mniejsza tablica została odsłonięta w 2008r. Obydwie tablice znajdują się przed Domem Kultury w Wirach. Tablica upamiętniająca pułkownika Andrzeja Kopę jest umiejscowiona na ścianie budynku Domu Kultury „Koźlak” w Chomęcicach.

            Wiry dzisiaj to rozległa duża wieś w gminie Komorniki, leżąca 3km na południowy wschód od Komornik, przy drodze do Łęczycy, równoległej do płynącej w niewielkiej dolinie Wirynki. Rzeczka ta to lewy dopływ Warty o długości 19km, która swój początek bierze na łąkach, na wschód od Zakrzewa, na wysokości 86m n.p.m., a wpada do Warty na wysokości 55m n.p.m.. Wiry są miejscowością ciągle się rozwijającą, której przybywa wielu mieszkańców. Służy temu atrakcyjne położenie miejscowości w dorzeczu Wirynki oraz z jednej strony bliskość Wielkopolskiego Parku Narodowego, a z drugiej miasta Poznań. Na koniec 2010r. w Wirach było zameldowanych ponad 2600 mieszkańców.

           Od 1993 roku proboszczem parafii wirowskiej p.w. Św. Floriana jest ksiądz kanonik Kazimierz Szachowicz. Obecnym dyrektorem szkoły jest pan Janusz Judziński, a panią dyrektor przedszkola pani Karolina Pomykalska. W Wirach oprócz prężnie działającego Koła Ministrantów pod przewodnictwem prezesa Mariana Adamskiego, działa wiele organizacji kulturalnych  i społecznych, między innymi: Dom Kultury pod kierownictwem pani Marii Sikorskiej, Chór „ Francesco”, Koło Gospodyń oraz Sołtys i Rada Sołecka.