Aktualności Sołtys i Rada Sołecka Wydarzenia Wiry wczoraj i dzisiaj Sprawozdania z zebrań wiejskich Ważne kontakty Galeria Koło Gospodyń
 marzec 2019 
PnWŚCzPSN
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Sprawozdania z zebrań wiejskich

Sprawozdanie z III Zebrania Wiejskiego w Wirach z dnia 16 października 2012 roku
05.12.2012
Protokół z III Zebrania Wiejskiego w Wirach z dnia 16 października 2012 roku

 

Zebranie wiejskie o godz. 18.00 otworzył sołtys Dominik Występski. Przedstawił przybyłych gości i podziękował za przybycie. Oprócz licznie zgromadzonych mieszkańców Wir i Lubonia przybyli : Proboszcz Parafii Wiry Ksiądz kan. Kazimierz Szachowicz , Wiceburmistrz Lubonia Rafał Marek, Wójt Gminy Komorniki Jan Broda, Przewodniczący Rady Gminy Komorniki Marian Adamski, Zastępca Wójta Gminy Komorniki Aleksander Klemczak, Radna Powiatu Poznańskiego Jolanta Korcz, Radni Gminy Komorniki - Henryk Kosmowski i Jacek Depczyński, przedstawiciel policji - mł.asp. Karol Przysło, Straż Gminna - Komendant Straży Gminnej Andrzej Cierzyński, Rada Sołecka Wsi Wiry - Adam Sikorski i Mariusz Szajbe.

W zebraniu wzięło udział ponad 70 osób.

Sołtys Dominik Występski zapoznał zebranych z poniższym  porządkiem zebrania:


1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku zebrania.
2. Wybór protokólanta zebrania.
3. Wybór przewodniczącego zebrania.
4. Dyskusja na temat utwardzenia brakującego odcinka ul. Poznańskiej w Luboniu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Sołeckiej Wsi Wiry.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz wybór kolejnego członka Rady Sołeckiej.
7. Przedłożenie do publicznego wglądu projektów inwestycji drogowych, które mają być realizowane w najbliższym czasie w naszej miejscowości.
8. Planowane inwestycje Sołtysa i Rady Sołeckiej na 2013 rok.
9. Wolne głosy i wnioski mieszkańców na różne sprawy.
10. Zakończenie zebrania.

Ad 1.

W/w porządek zebrania został zatwierdzony przez obecnych.

Ad 2.

Na protokólanta zgłoszono kandydaturę p. Beaty Paradki. Nie zgłoszono żadnych uwag, została wybrana jednomyślnie.

Ad 3.

Na przewodniczącego zebrania został wybrany sołtys Dominik  Występski.

Ad. 4.

Zgromadzeni mieszkańcy Wir i Lubonia podjęli dyskusję na temat utwardzenia brakującego odcinka ul. Poznańskiej w Luboniu. Jako pierwszy zabrał głos sołtys z Wir. Przypomniał zgromadzonym o sile jaką dysponuje zebranie wiejskie, o tym że jest władne do podejmowania uchwał i jest miejscem gdzie mieszkańcy mogą wyrażać swoje opinie i wnioski na różne tematy. Wspomniał o bardzo dobrej współpracy z władzami Gminy Komorniki i że również liczy na taką z radą Miasta Lubonia. Sołtys powiedział, że  argumenty przemawiające za utwardzeniem tej drogi to:

- krótsze i bezpieczniejsze połączenie z Luboniem i Poznaniem, a z drugiej strony z Wirami, Komornikami, czy np. Puszczykowem,

- lepszy dojazd do cmentarza w Wirach, na którym spoczywa również wielu bliskich mieszkańców Lubonia,

- szybszy i łatwiejszy dojazd dla karetek, straży pożarnej czy innych służb.

Kolejne korzyści przedstawił pan Skrzypczak, mówiąc o odciążeniu pozostałych ulic, w tym również ul. Sobieskiego w Luboniu, łatwiejszy dojazd do szkół i przedszkoli w Luboniu.

Wiceburmistrz Lubonia Rafał Marek wyraził duże uznanie dla Gminy Komorniki mówiąc o prężnym rozwoju gospodarczym, ambitnym programie budowy dróg. Przedstawił również trudną sytuację miasta Lubonia. Wiceburmistrz nie podważył zasadności utwardzenia tego odcinka drogi, jednak nie był w stanie udzielić konkretnej odpowiedzi, kiedy to nastąpi, uzasadniając  że jest to decyzja będąca w kompetencji Rady Miasta Lubonia. Przedstawił propozycję włączenia ul. Poznańskiej do dróg powiatowych. Kolejny głos zabrał Wójt Gminy Komorniki Jan Broda. W swojej wypowiedzi wójt jak najbardziej widzi potrzebę utwardzenia tego odcinka, wyrażając chęć wsparcia tej inwestycji. Poza tym wójt wypowiedział się na temat sytuacji gospodarczej w naszej gminie, wspominając o ciągle wzrastającym podatku, tzw. Janosikowym oraz że pomimo tego plany inwestycyjne w naszej gminie idą zgodnie z programem.

Ksiądz Proboszcz Parafii w Wirach powiedział, że utwardzenie tego odcinka to bardzo ważna sprawa, ze względu na dojazd do cmentarza, a w czasie świąt, nie tylko uroczystości Wszystkich Świętych, są to tysiące osób odwiedzających te groby. Przewodniczący Rady Gminy Marian Adamski wyraził aprobatę tej inwestycji oraz poparł chęć jej wsparcia przez gminę Komorniki. Zastępca Wójta Gminy Komorniki Aleksander Klemczak mówił o wykorzystaniu istniejących gruntów w okolicach ul. Poznańskiej na działalność gospodarczą oraz że oczywiście utwardzenie tej drogi zwiększy atrakcyjność tych gruntów.  Pan Ciszak zgłosił propozycję utwardzenia tego odcinka docelowo tłuczniem lub innym materiałem. Spotkało się to z poparciem obecnych. Pan Marek Moliński wyraził swoje ubolewanie nad bardzo długo trwającym remontem ul. Krętej. Podziękował  Panu Widokowi za udostępnienie swojej posesji na przejazd dla sąsiadów. Wójt Gminy Komorniki wspomniał o jak najszybszym spotkaniu z Burmistrzem Lubonia Dariuszem Szmytem i porozumieniu w tym temacie. Sołtys zgłosił propozycję głosowania, jednak większość obecnych zdecydowała, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ zasadność utwardzenia tego odcinka drogi jest oczywista. Radna Powiatu Jolanta Korcz w swoim wystąpieniu poparła tę inwestycję , dziękując za wszystkie argumenty. Mówiła o przedstawieniu ich na sesji Rady Miasta Lubonia. Sołtys zadeklarował, że protokół z zebrania prześle do RML. Natomiast wiceburmistrz Rafał Marek powiedział, że to co się tutaj wydarzyło, przekaże burmistrzowi oraz radnym Lubonia. Sołtys podziękował księdzu za bardzo dobrą współpracę, mówiąc o widocznych jej efektach, między innymi dwa chodniki powstałe na działkach należących do parafii.

Ad.5.

Na zebraniu podjęto uchwałę nr III/1/2012 w sprawie zwiększenia członków Rady Sołeckiej z pięciu do sześciu osób.

Ad 6.

Wybrano jednogłośnie skład Komisji Skrutacyjnej:
1. Maria Sikorska - Przewodnicząca Komisji,
2. Wiesław Broda - członek,
3. Krzysztof Bartkowiak - członek.
głosowało 40 mieszkańców, ważnych głosów 38, nieważnych 2.
Błażej Sówka otrzymał 38 głosów i został wybrany na członka Rady Sołeckiej na lata 2012-2014.

Ad 7.

Zastępca Wójta Gminy Komorniki przedłożył do publicznego wglądu projekty inwestycji drogowych, które mają być realizowane w najbliższym czasie. Pan Klemczak mówił na temat planów inwestycyjnych gminy, podatków i inwestycji. Przedstawiono tereny jakie należy odwodnić, kosztorys, uzyskane dotacje. Uczestnicy zebrania usłyszeli również jakie są planowane modernizacje w szkole, czyli między innymi remont stołówki, kuchni, położenie wykładziny  w holu,  nowy dach. Zastępca wójta informował także o tym, co obecnie jest wykonywane,  co jest jeszcze do zrobienia, jakie pojawią się problemy. Ponownie podkreślone zostało, że budowa dróg w gminie jest priorytetem, budowy dróg są pięciokrotnie droższe od kanalizacji. Ponadto władze mają w planie stworzenie drugiego placu zabaw w Wirach, budowy kortów obok naszego Orlika. Do ważnych zadań należy wyremontowanie komisariatu policji w Komornikach. Użyczona zostanie część Urzędu Gminy na parterze, gdzie tymczasowo będzie działał komisariat podczas trwania prac remontowych. Władze czynią starania by utrzymać komisariat policji w Komornikach. Istotny jest napływ nowych mieszkańców, gmina rozwija się szybko i dynamicznie, stanął rozwój gospodarczy, co jest zauważalne już dzisiaj, dlatego władze wraz z mieszkańcami muszą współpracować, by osiągnąć pozytywne wyniki.

Ad 8.

Sołtys Wir  przedstawił planowane inwestycje Sołtysa i Rady Sołeckiej na 2013 rok, między innymi budowa placu zabaw i rekreacji na terenie działki parafialnej przy skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Poznańskiej. Zaplanowane są corocznie imprezy okolicznościowe m.in. Wigilia, Dzień Kobiet, Spotkanie z seniorami itp. oraz duże przedsięwzięcia kulturalne takie jak kontynuacja imprezy Piknik z Motoryzacją. Ze strony Sołtysa padła również propozycja podjęcia wspólnych prac przy uporządkowaniu dawnego cmentarza przy ul. Laskowskiej, co dałoby możliwość powstania tam pięknego parku. Najbliższy termin prac to 27 października. Jest pomysł odnowienia  tablic informacyjnych w czynie społecznym przy Leśnej i Laskowskiej, dzięki czemu w Wirach będzie łącznie 7 tablic.

Wójt i Przewodniczący Rady Gminy podziękowali sołtysowi za organizację Pikników z Motoryzacją.

Ad 9.

Sołtys  złożył podziękowanie Pani Barbarze Zimnej za dotychczasową pracę na rzecz naszego sołectwa wręczając  dyplom, kwiaty i upominek.  Pani Wioletta Kuźlak  poinformowała zebranych o wręczeniu Panu Marianowi Adamskiemu podczas Święta Edukacji Narodowej medalu za zasługi dla szkolnictwa i oświaty. Pojawiły się gratulacje dla Pana Przewodniczącego.

Sołtys zgłosił potrzebę zamontowania sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Zespołowej i Łęczyckiej. Zastępca Wójta Aleksander Klemczak odpowiedział, że na razie jest to niemożliwe. Utrudniają to miejsca parkingowe przy sklepach oraz planowane utwardzenie ul. Podgórnej. Przewodniczący zebrania zaproponował , aby autobus linii 701 jeździł koło Ośrodka Zdrowia i Urzędu Gminy.

Pan Zbigniew Nowak podziękował za modernizację ul. Laskowskiej oraz zgłosił prośbę o wystawianie skrzynek z piaskiem w okresie zimowym. Padła prośba mieszkańców o czyszczenie kanalizacji, na co władze gminy wyraziły aprobatę.

Pan Adam Sikorski zapytał o bezpieczeństwo w naszej miejscowości. Podjęto również dyskusję na temat czystości na ulicach. Komendant Straży Gminnej wyjaśnił, że jest obowiązek sprzątania po zwierzętach.

Sołtys  poinformował o zbliżających się występach w Sali GOSiR w Komornikach:  16.11.12 wystąpi Kabaret Moralnego Niepokoju, a 6.12.12 Hanna Banaszak.

Ad 10.

Przewodniczący zebrania podziękował wszystkim za uczestnictwo, za to, że mimo wielu problemów potrafimy wspólnie je rozwiązywać i dyskutować w merytoryczny sposób. Zebranie zakończyło się po godz. 20-tej.

 

Protokół sporządziła Beata Paradka