Aktualności Sołtys i Rada Sołecka Wydarzenia Wiry wczoraj i dzisiaj Sprawozdania z zebrań wiejskich Ważne kontakty Galeria Koło Gospodyń
 marzec 2019 
PnWŚCzPSN
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Sprawozdania z zebrań wiejskich

Sprawozdanie z IV Zebrania Wiejskiego w Wirach z dnia 17 października 2013 roku
24.11.2013

SPRAWOZDANIE

Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO W WIRACH

Z DNIA 17 PAŹDZIERNIK 2013 ROKU

 

W zebraniu uczestniczyły 44 osoby, w tym przedstawiciele władzy gminnej: Wójt Gminy p. Jan Broda, Zastępca Wójta  p. Aleksander Klemczak,  Przewodniczący Rady Gminy p. Marian Adamski, Sołtys p. Dominik Występski, członkowie Rady Sołeckiej: p. Adam Sikorski, p. Aleksander Klemczak p. Mirosław Wieloch p.Mariusz Szajbe oraz mieszkańcy Wir.

Zebranie Wiejskie o godz. 18.00 otworzył Sołtys Dominik Występski, przywitał wszystkich zebranych i podziękował im za przybycie. Przedstawił przybyłych gości oraz członków Rady Sołeckiej, następnie zapoznał wszystkich z poniższym porządkiem zebrania:

 

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku zebrania.
 2. Wybór protokólanta zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności Policji na terenie Sołectwa Wiry za okres od stycznia 2013 do września 2013.
 5. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej na terenie Sołectwa Wiry za okres od stycznia 2013 do września 2013.
 6. Dyskusja na temat bezpieczeństwa na terenie naszej miejscowości.
 7. Sprawozdanie finansowe z realizacji środków budżetowych przeznaczonych na Sołectwo Wiry za okres od 16.10.2012 do 17.10.2013r.
 8. Planowane przedsięwzięcia oraz inwestycje Sołtysa i Rady Sołeckiej na 2014 rok.
 9. Prezentacja stanowiska Sołtysa i Rady Sołeckiej w sprawie planowanej zabudowy mieszkalnej w Wirach na kolejne lata oraz  dyskusja.
 10. Wolne głosy i wnioski mieszkańców na różne sprawy.

Ad 1. W/w porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie przez obecnych mieszkańców.

Ad 2. Wybór protokólanta przebiegł bardzo sprawnie. Zgłosił się p. Tomasz Tyliński do protokółowanie zebrania.

Ad 3. Jednogłośnie na przewodniczącego zebrania został wybrany p. Dominik Występski.

 

Ad.4

Mł. aspirant kierownik prewencji Karol Przysło  krótko opisał zdarzenia które zaszły w ostatnim czasie na terenie wsi Wiry. 110 zdarzeń w tym przestępstwa wykroczenia, a w Łęczycy tylko 33.

Kradzież pojazdu przy ulicy Kasztanowej, kradzież paliwa, nietrzeźwi rowerzyści, zniszczenie elewacji sklepu, kradzieże pieniędzy, włamanie do domu w Łęczycy, kradzież złomu.

 

Komendant policji aspirant Piotr Szafrański opisuje genezę zajść zaistniałych przestępstw i tłumaczy jej wzrost rozrostem miejscowości, a co za tym idzie zwiększa się zagrożenie. Oznajmia o staraniach zwiększenia patroli. Omawia, że głównym problemem są też wykroczenia drogowe, oraz picie alkoholu w miejscach publicznych(zwraca uwagę na problem na przystanku pod sklepem „Społem” Mówi o bezsilności walki z tym problemem.

Mieszkanka zwraca uwagę na problem także na dworcu PKP przy ulicy Łęczyckiej.

Odpowiedzią jest stworzenie nowego etatu dzielnicowego aby podzielić  tereny na mniejsze, oraz namawia samych mieszkańców do zdrowej współpracy i informowaniu Policji lokalnej o zdarzeniach.

Ad.6  Dyskusja na temat bezpieczeństwa

P. Soboczyński mówi o pijanych kupujących w sklepie i chce aby uczulić samych sprzedawców do nie sprzedawania alkoholu nietrzeźwym.

W odpowiedzi P Policjant mówi o bezsilności sprzedawców którzy nie używają alkomatów.

 

Pytanie p. Piotra Soboczyńskiego czy możliwe jest robienie prowokacji w sklepach

 

Odpowiedź brzmi : Jest to nie legalne i możliwe jedynie dla reporterów telewizyjnych.

 

Pani Grażyna Wójcik  porusza temat rogu ulicy Poznańskiej i Polnej i przesiadywanie tam ludzi i picie alkoholu .

Policjanci zapewniają że teren ten jest przez nich monitorowany i złapanie ich na gorącym uczynku jest  trudne.

 

Pani Grażyna Wójcik mówi że widzi we wsi więcej pijaków niż policji.

 

Policja mówi o swojej bezsilności przez dobrą widoczność oznakowanych radiowozów które umożliwiają schowanie alkoholu przed legitymowaniem i brak dowodów.

 

Mieszkaniec  mówi o możliwości likwidacji ławek.

 

Policjant uznaje to za non sens ze względu na mały procent ludzi pijących i zlikwidowanie  ławek będzie szkodziło innym mieszkańcom.

Jedynym słuszną drogą jest karanie przestępców mandatem karnym.

 

Pani  zwraca uwagę na ten sam problem  na mostku nad rzeką Wirynka i jest świadkiem kiedy nieletni pili w tym miejscu alkohol.

 

Policja poucza aby każdy z nas czuł się także za to odpowiedzialny i zwracał na to uwagę, uświadamiać swoje dzieci jak i inne.

 

Policjant mówi o procedurze rozpoznawania nietrzeźwych i zwraca uwagę że nie mają podstaw aby każdego nieletniego zatrzymywać i badać alkomatem.

 

Pan Soboczyński: czy każdy policjant jest odpowiednio przeszkolony w temacie rozpoznawania  upojenia alkoholowego u ludzi?

 

Mł. aspirant Karol Przysło mówi że jest to problem społeczeństwa i wskazuje na ich ograniczenia wobec kontroli nieletnich

 

Mieszkaniec: Jakie są wnioski policji i co należy zrobić aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców? Jak gmina współpracuje z policją i jakie wnioski i plany wyciągają ze statystyki? Czy jest możliwość rozbudowy monitoringu?

 

Komendant mówi o wysokim koszcie instalacji monitoringu przytacza problem w Swarzędzu w którym jest monitoring i jego działanie wcale nie zabezpiecza w 100% mieszkańców. Przytacza własny przykład zwracania uwagi na wszystko przez samych mieszkańców. Obserwacja monitoringu nie jest przydatna jeśli do monitorowania jest zatrudniona tylko jedna osoba.  Monitoring jest przyszłością lecz złotym środkiem jest duża ilość widocznych na ulicach policjantów. Uważa że jest to najskuteczniejsza forma podniesienia bezpieczeństwa życia mieszkańców. Uświadamia że to jest problem w skali kraju.

 

Mieszkaniec zwraca uwagę na to że statystyka jest wykładnikiem skali przestępstw i niezbędna jest analiza zdarzeń.

 

Komendant uważa że jeśli spojrzy w 9 miesięczne badania to w Wirach jest bezpiecznie, a dostanie następne 4 etaty którymi będzie mógł pokryć mniejsze tereny wsi. Wskazuje po raz kolejny że rozrost zabudowań mieszkalnych zapowiada wzrost przestępstwa szczególnie samochodowego i jest to naturalne zjawisko które zachodzi w całym kraju w procesie zaludnienia nowych terenów

 

Kolejny mieszkaniec mówi że nie widzi policji na bocznych ulicach na co inni mieszkańcy oraz P Adamski zaprzecza.

 

Mieszkaniec  wskazuje na problem prędkości na ulicy Laskowskiej na co inni mieszkańcy reagują negatywnie.

 

Mieszkaniec  z ulicy Brzoskwiniowej który jest mieszkańcem od 3 LAT ZWRACA UWAGE NA wielkie zmiany w ostatnich latach  i niebezpieczeństwo przejścia dla pieszych.

 

P Sołtys zwraca uwagę na prośbę mieszkańców 1,5 roku temu o stworzenie nowego miejsca dla pieszych które zostało spełnione.

 

Pan Sowa z  ul Brzoskwiniowej radzi aby założyć sygnalizacje świetlną.

 

P Sołtys radzi aby częściej ustawiać fotoradar

Pan Sowa radzi aby nie tracić czasu funkcjonariuszy i niemożliwość stawiania fotoradaru ze względu na zakręt i radzi aby postawić światła z przyciskiem.

 

Zabrał Głos Pan Wójt:

Zwraca uwagę że gmina nie potrzebuje łatać budżetu mandatami lecz w dzisiejszych czasach egzekwowanie kar jest bardzo skuteczne i należy karać mandatami. Uważa też że taryfy mandatowe powinny być wyższe.

 

W temacie problemów alkoholowych tłumaczy że zatrudniono osobę „tajemniczy klient” która sprawdzała

zasady sprzedaży alkoholu. W 63 na 70 przypadków sprzedano alkohol osobie nieletniej. Do sklepów wysłano odpowiednio listy gratulacyjne lub ostrzeżenia. Była to akcja ze strony Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Apeluje abyśmy także sami zawracali uwagę i nie bali się reagować na sprzedaż alkoholu
nieletnim. Gmina jest odpowiedzialna za udzielanie koncesji  sklepom, dlatego przeprowadza takie prowokacje aby sprawdzić  wierzytelność sprzedawców. SKO uchyla czasami decyzję odebrania koncesji za tego typu zajścia Dalej zwraca uwagę na to żebyśmy sami czuli się odpowiedzialni i służyli także pomocą rodzinom z problemem alkoholowym. Skłania do refleksji aby się zastanowić. Nie jest postawą samo zgłaszanie i zmuszanie pracowników do kosztownych interwencji.  Urząd będzie zawsze starał się jak najszybciej naprawić zgłoszone problemy.

 

Pan Adamski. Stawia pytania ile jeździliśmy kiedy były dziury  a ile jeździmy teraz. Komentuje stawianie nielegalne stawianie słupków na poboczach aby zatrzymywać. Uważa że jazda powoli skłania go do refleksji kiedy jedzie do kościoła 40. Przytacza przykład Finlandii i mówi abyśmy sami się pilnowali osobiście

 

Mieszkaniec zadaje pytanie do Pana komendanta straży gminnej o to aby częściej stawiać mandaty.

 

Komendant tłumaczy że nie wolno im stawiać radarów gdzie chcą tylko tam gdzie mogą Ustala to zarząd dróg powiatowych i mówi o uciążliwości czasu składania wniosków. Nie czerpią przyjemności z karania mandatami finansowymi i że to jest jedyna forma wychowawcza dla kierowców. Oznajmia że wystąpią do zarządcy dróg o znak B52 aby  można było ustawiać tam fotoradar.

 

Podziękowania od sołtysa dla przedstawicieli Policji obecnych na zebraniu i apeluje do nich o porządek na przystanku przy sklepie.

 

Komendant podsumowując:  Prosi informację i zgłaszanie o tym że było się świadkiem picia w miejscu publicznym, a policja podejmie interwencję. Informuje że osoby które są świadkami nie będą poddawani konfrontacji  z  przestępcami. Mamy się wszyscy  czuć  odpowiedzialni. Będą podejmowali działanie za każdym razem  kiedy będą miały miejsce jakieś zajścia. „Nie ma trucia” powinnością mieszkańców jest dzwonienie i zgłaszanie.

 

Pan Sołtys wystąpił o podanie obecnym mieszkańcom telefonu do radiowozu 601799114(najszybsza reakcja) , oraz do dzielnicowego 500370008 sierż. sztab. Maciej Dziuba.   Jeśli są zajęte na numery alarmowe 997 lub 112

 

Pan Sołtys dziękuje

 

Ad.5

Zabiera głos pan komendant SG Andrzej Cierzyński podaje numer na komendę SG 986 lub do radiowozu 661434360 i mówi o istniejącym systemie iż po 5 sygnałach telefon jest przekierowywany do radiowozu w terenie. do godz. 22.

 

Nawiązując do miejsc niebezpiecznych ze względu na przebywanie osób pijących alkohol i oznajmia że miejsca zagrożone są  przez nich kontrolowane. Uważa że Wiry są bezpieczne,  do końca września zanotowano1123 interwencji w gminie z czego 130 w Wirach. Zwraca uwagę na niski poziom zagrożenia zaistniałych zdarzeń. Ograniczają się one w większości do psów , pijaków  i małych bójek.

 

Dalej zwraca uwagę na spalanie odpadów na ogródkach działkowych. Zgodnie z przepisami nie wolno rozpalać ognisk na działkach. Odpady powinny być dostarczone do punktu składowania. Jednak w przypadku zachowania przez działkowiczów szczególnych środków ostrożności, nie będą wyciągane ze strony straż gminnej konekwencje.

 

O zwierzętach: jeśli ktoś nie zachowuje środków bezpieczeństwa odnośnie zwierząt należy dzwonić i informować władze aby mogli interweniować

Ad. 6

Dyskusja na temat bezpieczeństwa

 

Pan Rzymek opisuje problem biegających psów i odchodów

 

Pan Komendant przytacza przysłowie ” nie ufać psu”

 

Pan Komendant omawia problem ras niebezpiecznych których lista jest za mała i prosi o zgłoszenia  w takich przypadkach.

 

Pan Soboczyński: pyta o problem słałego monitoringu na ulicy Szreniawskiej odnośnie nielegalnego wywozu śmieci.

 

Komendant mówi o bezsilności  i że nie są wstanie zapanować na tym w 100% oznajmia że postarają się nasilić patrole w tym miejscu

 

Pan Sołtys dziekuje za sprawozdanie Panu Komendantowi

 

 

 

Ad.7

Sprawozdanie finansowe z realizacji środków budżetowych przeznaczonych na Sołectwo Wiry za okres  16.10.2012 -17.10.2013r.

 

Pan Sołtys szczegółowo opisał wydatki w 2013 roku.

Informuje o spotkaniu w sprawie utwardzenia ul. Poznańskiej na granicy Wir i Lubonia.
Starosta poznański wykazał aprobatę dla pomysłu.

Dalej mówił o budowie placu zabaw w sołectwie. Lecz zdecydowano aby kwota przeznaczona na rok 2014 będzie   finansowała park przy ulicy Laskowskiej.

 

Budżet na 2012 to 15,318 zł.

 

11.12.2102 odbyła się Wigilia dla Mieszkańców.

475,83 – zakupy artykułów spożywczych

299,20 – zakup ryb

162,74 – zakup naczyń jednorazowych.

 

Budżet na 2013 to 14,986

 

22.01.2013 Spotkanie Noworoczne z Seniorami.

557,58 – zakup artykułów spożywczych

93,38 – zakup naczyń jednorazowych

 

05.03.2013 Dzień Kobiet

91,06 zakup naczyń jednorazowych

435,66 zakup artykułów spożywczych

 

21.03.2013 Opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem strony internetowej sołectwa Wiry

369,00 opłacenie utrzymania strony

123,00 jednorazowa opłata za umieszczenie informacji na stronie o wykorzystywaniu tzw. Plików cookies.

 

18.082013 III Piknik z Motoryzacją

946,36 zakup artykułów sportowych oraz pucharów przeznaczonych na nagrody

587,72 zakup artykułów spożywczych.

Głównie impreza została zorganizowana dzięki środkom finansowym pozyskanym od sponsorów. Wsparcie Wójta puchary, GOK.  Podziękowania również dla policji i straży gminnej.

 

 

Ad 8.

Planowane przedsięwzięcia oraz inwestycje na 2014.

Rok 2013

10.12.2013        Wigilia dla Mieszkańców

Rok 2014

 1. W styczniu Spotkanie Noworoczne z Seniorami. Data nieznana jeszcze.
 2. 05.03 2014 Dzień Kobiet
 3. 17.08.2014 IV Piknik z Motoryzacją
 4. 09.12.2014 Wigilia dla Mieszkańców.

„Ponadto planujemy kontynuować prace, których celem jest powstanie parku na terenie przy ul. Laskowskiej.

27 października 2012 roku wspólnie z grupą mieszkańców, rozpoczęliśmy prace porządkowe na terenie dawnego cmentarza przy ul. Laskowskiej. Celem naszych prac jest powstanie w tym miejscu pięknego parku, który będzie służył wszystkim jako miejsce wypoczynku i relaksu. Należy wspomnieć o tym, że nie byłoby naszego zaangażowania, gdyby nie bardzo dobra współpraca z Księdzem Proboszczem. Nasze ubiegłoroczne prace przyniosły widoczne zmiany i zakończyły pierwszy etap. Było to kilka spotkań w roku 2012 i 2013. W przyszłym roku na ten cel chcemy przeznaczyć znaczne środki finansowe z naszego budżetu, będzie to kwota około 20 tys. zł. Wielkie podziękowanie dla wszystkich osób, które bezinteresownie pracowały i nadal maja zamiar pracować na terenie parku. Z naszej strony jest propozycja, aby na terenie parku powstała tablica pamiątkowa informująca, że na tym terenie istniał kiedyś cmentarz katolicki Parafii Wiry. Tablica zostanie wykonana ze środków pozyskanych od sponsorów. Mamy również propozycje nadania nazwy nowopowstającego parku.”

Renowacja dwóch tablic informacyjnych.

 

. Planowany budżet ok 20 tyś na 2014r. Zaoszczędzona kwota 10 tys zł z roku 2013

 

Pan Rzymek pyta o osobę odpowiedzialna za utrzymanie parku, przytacza przykład utrzymaniu chodników. Sołtys informuje, że park będzie utrzymywany prze niego i Rade Solecką.

 

Głos zabrał Wójt Gminy: Oznajmia że sami jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie chodników i wyraża swoje ubolewanie nad niedbałością mieszkańców. Tłumaczy że ilość inwestycji zwiększa liczbę ich utrzymania.

Porusza problem zamiatania jak i odśnieżania chodników.

 

Pan Sołtys przypomina o porządku zebrania .

Ad.9

Prezentacja stanowiska Sołtysa i rady Sołeckiej w sprawie planowanej zabudowy mieszkalnej w Wirach na kolejne lata oraz dyskusja.

Glos zabiera Sołtys

Odpowiadając na głosy mieszkańców oraz widząc szybki rozwój budownictwa mieszkalnego, mimo nadal trwającego kryzysu, wspólnie z kolegami z rady sołeckiej postanowiliśmy przedstawić Państwu na dzisiejszym zebraniu wiejskim nasze stanowisko w tej sprawie oraz wysłuchać  opinii Państwa. Naszym zdaniem teraz jest czas na decyzje, które zaważą o naszej niedalekiej przyszłości, dlatego proponujemy dyskusję w obecności władzy na zebraniu wiejskim. Chcielibyśmy, aby Wiry zachowały charakter wiejski. Oczywiście powinny się rozwijać, ale w sposób w pełni zaplanowany i przemyślany. Nie chcielibyśmy, aby w niedalekiej przyszłości Wiry stały się podobne do Komornik czy Plewisk.

.Jesteśmy przeciwni powstawaniu kolejnych osiedli mieszkaniowych o zabudowie szeregowej  wielorodzinnej  oraz bliźniaczej w naszej miejscowości.

Naszym zdaniem w Wirach powinny powstawać domy jednorodzinne wolnostojące z przeznaczeniem przynajmniej 30 procent powierzchni zabudowywanej działki na zieleń.

Chcielibyśmy poznać Państwa opinię na ten temat, dlatego proponuję dyskusję.

 

 

Stanowisko skłania się aby pozostawić charakter wiejski i zrezygnować z budowy osiedli domów szeregowych.

Ad.10

Wolne glosy  wnioski mieszkańców na różne sprawy.

 

Pan Soboczyński: Porusza problem działek przy ulicy poznańskiej i ich podziału

 

Wójt: Oznajmia że Wiry są pod szczególną ochroną, zabudowa mieszkalna ma się odbywać na dużych działkach tak aby zachować małe zagęszczenie ludności przy większym udziale terenów zielonych. Część działek o charakterze mieszkalno usługowym.

 

Pan Wiesław Broda. Mówi o wykorzystywaniu przez developerów kruczków w prawie i łamaniu planu zagospodarowania. Np.: Ulica Poznańska , Północna i mówi o tym że urząd ma związane ręce. I Plan zagospodarowania przestrzennego nie ma mocy. Pan Wiesław proponuje zorganizowanie spotkania na temat zagospodarowania. Mówi o problemie ziemi należącej do agencji rolnej i ostrzega o dostaniu się tych terenów w ręce developerów

 

Głos Klemczak” tłumaczy relacje pomiędzy gminą a agencją i uspokaja że ta sprawa jest pod kontrolą. Tereny te są przeznaczone na tereny rekreacyjne. Na temat zabudowy segmentowej na ulicy Poznańskiej  mówi o lukach w prawie które wykorzystują developerzy.

 

Wójt tłumaczy dalej proceder i bezsilność władz gminy wobec wykorzystywania luk w prawie przez developerów. Mówi także o bezsilności starostwa powiatowego które poczynią uchybienia w zatwierdzaniu warunków zabudowy. Podsumowując mówi ze w roku 2013 są bliscy wykonania 100% budżetu , mamy nadwyżkę z podatków nieruchomości, wszystkie dochody są pod nadzorem i starają się aby wszystko było terminowe i zgodne. Co do inwestycji wszystko idzie planowo z wyjątkiem kilku konfliktów ze starostwem i marszałkiem w sprawie zbiornika retencyjnego, powodziowego w Głuchowie.  Czekają nas inwestycje oświatowe rozbudowa szkoły w Komornikach, projekt jest na ukończeniu i budowa nowej szkoły dla Plewiskach. Zapotrzebowanie na Przedszkola są zapewnione lecz co za tym idzie szkoły w ciągu kilku lat będą też miały zapotrzebowanie na większe budynki.  Wydajemy w gminie 30mln na oświatę. W tym roku zostanie zainwestowane 20 mln. Mały przyrost firm przestał generować wzrost wpływu podatków do budżetu z tego względu budżet na kolejny rok wzrośnie bardzo symbolicznie.

 

Mieskzaniec ulicy Kasztanowej Pan Piotr Ratjkiewicz  w sprawie budżetu i bezpieczeństwa, proponuje projekt doświetlenia ulicy Kasztanowej, i Podgórnej.

Wójt: mówi o dużej ilości podobnych wniosków i zdają sobie sprawę z konieczności doświetlania ulic będą mieli na uwadze wniosek

 

Pani Jasińska przerywa temat i pyta o brak wywozu śmieci na ulicy Krótkiej, oraz kto jest odpowiedzialny za pompy w szambach.

 

Pan Jasiński  oznajmia że był to wywóz odpadów wielkogabarytowych a nie problemowych, Natomiast pompy są własnością gminy i gmina nigdy nie pozostawi mieszkańców z tym problemem.

 

Wójt odpowiada w tej samej sprawie o segregacji odpadów i informuje że dzięki segregacji cena za odbiór odpadów nie wzrośnie. Wójt skłania mieszkańców do dalszej segregacji odpadów i nie odstępowanie od tego ze względu na duże oszczędności dla gminy jak i dla samych mieszkańców.

Podziękowania dla Pana Sołtysa, Koła Gospodyń wiejskich, i mieszkańców za zebranie, prośba o pomoc dla policji ze strony mieszkańców.

 

Głos zabiera Pan Sołtys w sprawie zakończenia inwestycji na ulicy Łęczyckiej i zwraca uwagę na brak przejścia dla pieszych przy Domu Kultury

 

Pan Perz mówi o hałaśliwych pasach na terenie zabudowanym

 

 

Pan Rzymek z ulicy Cienistej pyta w sprawie terminu wykonania ulicy cienistej. Zniszczonej nawierzchni utrzymywanej przez samych mieszkańców

 

Mieszkaniec  odpowiada że budowa nie została zakończona, a wykonawca zostanie zobowiązany do dokończenia pracy.

 

Głos zabrał  P. Adamski: Uspokaja mieszkańców o konflikcie pomiędzy własnościami gruntów przeznaczonymi na drogi. Informuje że pieniędzy z państwa na drogi nie będzie. W sprawie zabudowy mieszkalnej wypowiada się iż Wiry i Chomęcice w planach gminy są enklawami bez wielkich osiedli lecz co do zabudowy bliźniaczej w której powstają później 4 lokale są bezsilni.

Podziękowania dla Pani Sikorskiej za wieloletnie prowadzenia domu Kultury i życzenia powodzenia dla jej następczyni.

 

 

 

Pan Sołtys Dziękuje za przybycie na spotkanie.

Protokół sporządził Tomasz Tyliński