Aktualności Sołtys i Rada Sołecka Wydarzenia Wiry wczoraj i dzisiaj Sprawozdania z zebrań wiejskich Ważne kontakty Galeria Koło Gospodyń
 marzec 2019 
PnWŚCzPSN
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Sprawozdania z zebrań wiejskich

Sprawozdanie z V Zebrania Wiejskiego w Wirach z dnia 24 czerwca 2014 roku
25.09.2014

Sprawozdanie

z V Zebrania wiejskiego zw Wiarch

z dnia 24 czerwa 2014 roku

 

 

Zebranie Wiejskie o godz. 18.00 otworzył Sołtys p. Dominik Występski, przywitał wszystkich zebranych i podziękował im za przybycie. Przedstawił przybyłych gości oraz członków Rady Sołeckiej, następnie zapoznał wszystkich z poniższym porządkiem zebrania, w którym udział wzięło 60 osób.

 

Porządek zebrania jest następujący:

  1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku zebrania
  2. Wybór protokólanta zebrania
  3. Wybór przewodniczącego zebrania
  4. Sprawozdanie straży gminnej z działalności na terenie Sołectwa Wiry za okres od 10.2013 do 06.2104 r.
  5. Dyskusja na temat bezpieczeństwa w naszej miejscowości.
  6. Prezentacja inwestycji gminnych dot. Sołectwa Wiry.
  7. Dyskusja na temat planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wiry.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska mieszkańców Sołectwa Wiry dotyczącego planów      zagospodarowania przestrzennego. Podjęcie uchwały nr V/2/2014.

9.    Wolne głosy i wnioski mieszkańców na różne sprawy.

10.  Zakończenie zebrania.

 

Ad 1.

W/w porządek zebrania został zatwierdzony przez obecnych.

Ad 2.

Na protokólanta zgłoszono kandydaturę p. Tomasza Tylińskiego. Nie zgłoszono żadnych uwag, został wybrany jednomyślnie.

Ad 3.

Na przewodniczącego zebrania został wybrany sołtys Dominik  Występski.

Ad. 4.

Członkowie Straży gminnej przedstawili sprawozdanie z działalności na terenie Sołectwa Wiry za okres 10.2013 do 06.2014. przedstawiając statystyki dotyczące przestępczości w Wirach jak i na terenie Gminy. Wnioskując zwrócił uwagę iż w Wirach przestępczość jest nie wysoka w skali wszystkich zajść na terenie Gminy.

Ad. 5.

Mieszkańcy zabrali głos w sprawie poprawienia bezpieczeństwa w Wirach. Zwracają uwagę na niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, brak reakcji na zgłoszenia incydentów, Problem przekraczania prędkości przez kierowców szczególnie na ulicy Laskowskiej, Poznańskiej, i Komornickiej. Rozważają możliwość instalacji spowalniaczy i świateł sygnalizacyjnych na przejściach dla pieszych. Dyskusja nie pomija problemu ulicy Zespołowej na której zaparkowane auta utrudniają poruszanie się pojazdów jadącym z dziećmi w do szkoły i przedszkola. Według nich to miejsce wymaga szczególnej troski.

 

Ad 6)

W kolejnym punkcie zebrania Pani Ewa Fisher – kierownik  wydziału planowania  zaprezentowała nadchodzące inwestycje w gminie dotyczące Sołectwa Wiry.

 

Ad 7) Zgromadzeni mieszkańcy Wir podjęli dyskusje na temat  zagospodarowania wsi.  Głównym tematem był problem powstająca zabudowa szeregowa do której mieszkańcy wyrazili swój sprzeciw.

Sołtys przedstawił swoją opinię także sprzeciwiając się powstawaniu kolejnych domów bliźniaczych, wielorodzinnych, szeregowych w miejsce których powinny powstawać domy jednorodzinne, wolnostojące zajmujące maksymalnie 30% działki o minimalnej wielkości 600m2

Sołtys przedstawił swoją decyzje o zagospodarowaniu dawnego cmentarza przy ulicy Laskowskiej na ogólnodostępny park. Krótko przedstawił  prace jakie zostaną wykonane w tym celu.

 

Ad9) Podjęcie uchwały sprawie stanowiska mieszkańców Sołectwa Wiry dotyczącego planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wiry. Podjęcie uchwały nr V/2/2014

Sołtys przedstawił projekt  uchwały oraz rozporządził głosowanie w sprawie stanowiska mieszkańców Sołectwa Wir dotyczącego planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wiry:

Treść uchwały:

Jako mieszkańcy Wsi Wiry uważamy że nasza miejscowość powinna rozwijać się w sposób w pełni zaplanowany i przemyślany, zachowując charakter wiejski. Jesteśmy przeciwni powstawaniu kolejnych osiedli mieszkaniowych o zabudowie szeregowej, wielorodzinnej oraz bliźniaczej w miejscowości Wiry. Uważamy, że plany zagospodarowania przestrzennego w Wirach powinny dopuszczać zabudowę jednorodzinną wolnostojącą, zajmującą max.30% powierzchni działki o powierzchni minimalnej 600 m2. Interpretacja zabudowy jest jednoznaczna - budynek jednorodzinny wolnostojący jeden na jednej działce budowlanej. W trosce o ochronę środowiska uważamy, że rozwiązania planistyczne powinny polegać na ochronie struktury zabudowy o charakterze wiejskim,  a także ochronę  gruntów leśnych  przed zabudową.

Uchwała została podjęta jednomyślnie przez wszystkich mieszkańców.

 

 

 

Ad10)

W  końcowej dyskusji mieszkańcy zajęli głos w sprawie Zapadającej się nawierzchni dróg przy ul. Głowackiego, zbiegu ulic Poznańskiej-Głowackiego, studzienka przy przystanku na Laskowskiej, braku przejścia dla pieszych przy domu kultury, braku oświetlenie ulicznego na istniejących oraz nowo powstałych ulicach.

Ad 11)

Sołtys dziękując wszystkim za przybycie oraz chęć wspólnych prób rozwiązywania problemów zakończył spotkanie

Protokół sporządził Tomasz Tyliński