Aktualności Sołtys i Rada Sołecka Wydarzenia Wiry wczoraj i dzisiaj Sprawozdania z zebrań wiejskich Ważne kontakty Galeria Koło Gospodyń
 marzec 2019 
PnWŚCzPSN
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Sprawozdania z zebrań wiejskich

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO Z DNIA 03.02.2015R.
28.03.2015

ZEBRANIE WIEJSKIE Z DNIA 03.02.2015r.

Program zebrania:

 1. Otwarcie i powitanie gości.
 2. Wybór przewodniczącego i protokólanta zebrania.
 3. Sprawozdanie Sołtysa z działalności.
 4. Wybór Komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłaszanie kandydatur na Sołtysa.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie

- Komendant Policji i Komendant Straży Gminnej w Komornikach.

7.    Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

8.   Lokalna Grupa Działania.

9.    Ogłoszenie wyborów sołtysa.

10. Zgłaszanie kandydatur do Rady Sołeckiej.

11. Informacja Wójta Gminy Komorniki na temat aktualnej sytuacji gminy.

12.  Przeprowadzenie wyborów do Rady Soleckiej.

13.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Komorniki o pracach rady.

14.  Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Soleckiej.

15.  Wolne głosy i wnioski.

16.  Zakończenie zebrania.

Dnia 03.02.2015r. w Domu Kultury w Wirach odbyło się pierwsze w 2015r zebranie wiejskie połączone w wyborem Sołtysa.  Zebranie rozpoczęło się od powitania przybyłych oraz zatwierdzeniu programu spotkania. Wybrano również przewodniczącego Sołtysa Dominika Występskiego oraz protokolanta zebrania Panią Monikę Kamińską.

Sołtys Dominik Występski  przedstawił pokrótce sprawozdanie  z działalności. Nie sposób wymienić wszystkiego czego dokonał podczas swojej pierwszej kadencji. Pierwszym punktem owego sprawozdania było podziękowanie za oddane głosy w wyborach do Rady Gminy, w najbliższym czasie Sołtys będzie członkiem trzech komisji: Oświaty, Polityki Przestrzennej oraz Bezpieczeństwa i Porządku publicznego. Praca na rzecz sołectwa Wiry rozpoczęła się po wyborach w styczniu 2011 roku, w której skład wchodzili : Krzysztof Krakowiak, Waldemar Szajek, Przemysław Nowacki, Adam Sikorski, Mariusz Szajbe.  Ich wspólne pomysły oraz praca były ściśle związane z potrzebami  miejscowości oraz  zawsze liczyły się z głosem mieszkańców.  Wszyscy są mieszkańcami Wir i ważny jest dla nich rozwój miejscowości ze zmianami na lepsze. Doskonałym przykładem są imprezy m.in.spotkania wigilijne, bądź spotkania seniorów, na których każdy był mile widziany i czuł się częścią społeczności.

Na całokształt pracy składają się : założenie strony internetowej z wszelkimi potrzebnymi informacjami,  dostarczanie decyzji podatkowych, wspomnienie wcześniej spotkania dla mieszkańców, rozmieszczenie w różnych punktach Wir  tablic informacyjnych, organizacja, już corocznej imprezy, „Piknik z motoryzacją”, który niewątpliwie jest znakomitą reklamą całej gminy (Sołtys podziękował darczyńcom, którzy mili znaczący wpływ na odbycie się pikników ).

Warte uwagi są również inwestycje jak np.: zamontowanie progów spowalniających (decyzja ta została ustalona na pierwszym zebraniu wiejskim), ułożeniu chodnika łączącego ul. Polną z ul. Komornicką,  chodnika łączącego ul. Laskowską ze stacja PKP, powstanie pięknego parku przy stacji PKP, gdzie można odpocząć  i cieszyć się widokiem, inwestycja gminna -  chodnik, lustro  oraz przejście dla pieszych przy ul. Brzoskwiniowej, które powstały w wyniku zebranych ponad 50 podpisów wśród mieszkańców.

Sołtys wyraził również swoje zdanie przeciw burzeniu charakteru wsi poprzez budowanie szeregowców oraz wielko powierzchniowych budowli czego wyrazem jest projekt uchwały, która została podjęta na zebraniu wiejskim w czerwcu 2014 roku. Jednogłośnie mieszkańcy opowiedzieli się za charakterem wiejskim Wir.

Na zakończenie podziękował wszystkim, którzy byli mu oparciem podczas sprawowania urzędu. W tym zaszczytnym gronie znaleźli się m.in. Ksiądz Proboszcz Kazimierz Szachowicz, Wójt Gminy Jan Broda, Przewodniczący Rady Gminy p. Marian Adamski, radny Jacek  Depczyński, zastępca Wójta  p.  Aleksander Klemczak, pracownicy Gminy, Policja, Straż Gminna, koło Gospodyń Wiejskich, p. Jolanta Korcz, Rada Sołecka pracownicy GOK-u z Dyr, Antonim Pawlikiem na czele oraz cała Rodzina Sołtysa, wiele osób oraz koledzy z Rady Soleckiej.

Po przemowie odbył się wybór komisji skrutacyjnej ,w której skład weszli : p. Irena Kasperkowiak, p. Jacek Depczyński oraz p.  Marcin Górny, jak również wybór kandydatów na sołtysa.

Jednogłośnie zgromadzeni wybrali  Dominika Występskiego, nie pojawił się żaden kontrkandydat niosący realne zagrożenie w wybraniu dotychczasowego Sołtysa na kolejną kadencję.

 

Następnie Komendant Policji przestawił sprawozdanie z działalności :

- dobrą wiadomością jest  brak pobić oraz zaczepek na terenie gminy;

- niestety występuje duża liczba kradzieży na terenie Gminy (szczególnie narażone są Plewiska);

- liczne wezwania do złego parkowania, także we Wirach.

Zebrani zgłosili swoje spostrzeżenia oraz problemy m.in.

- niebezpieczny, ze względu na przesiadujących tam osób nie stroniących od napojów alkoholowych, przystanek autobusowy przy sklepie Społem, dzieci nie czują się w tym miejscu bezpieczne;

- zagrażające życiu miejscy przy ul,. Polnej, gdzie brak pasów znacznie utrudnia  komunikacje pieszych;

- zaproponowano zamontowanie fotoradaru dla uważniejszej jazdy kierowców oraz znaku o zakazie wyprzedzania;

- łąka przy ul. Zespołowej, szczególnie w okresie letnim młodzież urządza tak głośne libacje i niszczy przy tym mienie innych m.in. lusterka przy autach mieszkańców

- nowy park przy stacji PKP  libacje i pozostawianie pozostałości po nich, jest to bardzo uciążliwe dla mieszkańców, którzy sami dbają o porządek.

 

Głos zabrała także straż Gminna, przedstawiając statystyki oraz ważne informacje:

 

- w 2014 roku 8,1% dla przestępczości Gminnej (kolizje, interwencje itd.)

-ważne  informacje dla mieszkańców umieszczone są na stronie internetowej www.strazgminna.komorniki.pl widnieje tam zakładka w sprawie reakcji w trudnych warunkach pogodowych (np. gwałtowne burze, śnieżyce).

- w zagrożeniu życia, również można, a nawet trzeba zadzwonić do straży, każdy pracownik jest przeszkolony z zakresu pierwszej pomocy, gdy  zauważymy osobę potrzebującą pomocy na ulicy lub w innym miejscu należy niezwłocznie powiadomić Straż Gminną;

- o tej porze roku (mrozy) najbardziej zagrożeni są bezdomni, nie ma w Gminie żadnych miejsc noclegowych, osoby te są wtedy bardzo narażone, szczególnie gdy „wspomagają” się trunkami alkoholowymi. Każdy taki przypadek należy zgłosić do Straży, która współpracuje z placówkami opiekuńczymi. Taka reakcja może uratować życie.

Wolne głosy i zapytania do Straży Gminnej poprzez zebranych:

- spalanie odpadów niedozwolonych – Straż Gminna ma prawo zażądać od właściciela posesji  oskarżonego o spalanie niedozwolonych odpadów okazania zawartości pieca;

- sprzeciw puszczaniu psów” luzem”, brak sprzątania po pupilach, mała świadomość posiadaczy zwierząt o utrzymywaniu czystości ;

Kolejnym punktem było głosowanie na Sołtysa. Po rozdaniu kart, glosowaniu oraz ich zebraniu do szczelnie zamkniętej urny policzono głosy.

Jedyny kandydat Dominik Występski został ponownie wybrany na owe stanowisko ilością 94 głosów. Dokładnie tyle mieszkańców przyszło na wybory.

Na zebranie zaproszony został także Prezes Lokalnej Grupy Działania – Władysław Karasimowicz , który przybliżył zgromadzonym idee działania Grupy:

- wytłumaczenie programu LIDER (rozwój obszarów wiejskich)

- na obszarze Gminy Komorniki oraz Puszczykowo program jeszcze nie działa,jednak zostanie wprowadzony,

- określenie przez mieszkańców przeznaczenia funduszy na rozwój, podejmowanie decyzji na terenie tejże lokalnej grupy’

- aby program był skuteczny , należy na początku wypełnić ankietę , która jest  również dostępna na stronie Sołectwa Wiry, bez wypełnienia jej program nie może zacząć w pełni egzystować;

- rozwinięcie na większa skale m.in. Koła Gospodyń Wiejskich

 

Po burzliwych rozmowach wybrano kandydatów na członków Rady Sołeckiej:

- Tomasz Tyliński

- Adam Sikorski

- Mariusz Szajbe

- Damian Cykowiak

- Błażej Sówka

- Przemysław Nowacki

Obecny na zebraniu Wójt Gminy Jan Broda przedstawił swoje sprawozdanie z poczynionych działań w Gminie m.in. omówiona została dokładnie rozdawana wcześniej ulotka , mianowicie finanse : przychody i rozchody. Porównane zostały dochody Gmin, z rankingu wynika, iż najbogatszą Gminą jest Kleszczów, najbiedniejszą Jarocin w województwie podkarpackim, Komorniki lokują się na 70  miejscu. Miejsce decyduje o kwocie tzw. janosikowego, jest ona w naszym przypadku duża, jednak patrząc na najbiedniejsze gminą jest to bardzo potrzebne.

Zastępca Aleksander Klemczak omówił inwestycje w Gminie wymienione zostały:

- rozbudowa oświaty, w wyniku wzrostu liczby dzieci rozbudowana zostanie  Szkoła Podstawowa w Komornikach, wybudowana będzie  Szkoła Podstawowa w Plewiskach

- budowa obwodnicy w Głuchowie;

- inwestycje dotyczące wsi Wiry :

 • budowa dróg: ul. Słoneczna, Cienista ( zakończenie prac z końcem maja 2015),

ul. Południowa do ul. Nowej, ul. Leśna, ul. Wybickiego,

 • Szkoła Podstawowa – dodatkowe wyjścia ewakuacyjne, powstanie projektu rozbudowy Sali sportowej,;
 • planowany projekt parkingu obok kościoła dla użytku publicznego;
 • Przedszkole – remont tarasu z wcześniejszym koniecznym remontem instalacji;
 • Skrzyżowanie ul. Zespołowa i ul. Komornicka, powstanie świateł razem w planem wybudowania ul. Podgórnej, wymaga to całkowitego projektu skrzyżowania (sklepy, parking, przystanek, obniżenie terenu te wszystkie elementy muszą zostać idealnie dopasowane w celu uzyskania pozwolenia)
 • Przeniesienie przystanku w stronę Komornik obok Kościoła, była to propozycja  Sołtysa poparta przez  mieszkańców.

Głosowanie na Radę Sołecką odbyło się  spełniając wszystkie warunki pozwalające uznać wybory za zgodne z regulaminem. W głosowaniu wzięło udział 87 osób, oddano 87 ważnych głosów. Wyniki przedstawiają się następująco:

 

l.p

Nazwisko i Imię kandydata

Oddane głosy

1.

Tomasz Tyliński

82

2.

Adam Sikorski

83

3.

Mariusz Szajbe

84

4.

Damian Cykowiak

84

5.

Błażej Sówka

83

6.

Przemysław Nowacki

 

85

 

 

Po ogłoszeniu wyników do Rady Soleckiej  nowo wybrany Sołtys zaproponował wprowadzenie  dodatkowego punktu zebrania w celu obrania stanowiska mieszkańców odnoście lokalizowania na terenie wsi Wiry obiektów handlowych i usługowych o powierzchni użytkowej większej niż 250m2 Przedstawiony został projekt uchwały oraz głosowanie w celu wejścia jej w życie.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Marian Adamski, który zwrócił uwagę na różne kwestie:

- podwyższenie, jednak nieznaczne,  opłaty za usługi kanalizacyjne PUK (woda, ścieki);

- odzyskanie 3 mandatu w Radzie Gminy (21 Radnych w Gminie);

- podatek PIT, Rada Gminy podjęła działania w celu rozpoczęcia akcji, aby mieszkańcy (nie tylko zameldowani) odprowadzali podatki w miejscu swojego zamieszkania czyli Gminy Komorniki.

Przytoczenie Apelu dla mieszkańców niezameldowanych w Gminie, a zamieszkujących na jej terenie (np. deklaracja mieszkańca  w Urzędzie Skarbowym );

- podziękowania dla prężnie działających osób w Wirach oraz gronu pedagogicznemu ze Szkoły Podstawowej w Wirach

 

Wspomniana wcześniej uchwała została odczytana przez p .Dominika Występskiego oraz zaakceptowana  przez mieszkańców większością głosów. Jedna osoba wyrazi al swój sprzeciw oraz sześć osób wstrzymało się.

Treść uchwały:

Uchwała Nr I/1/2015

Zebrania Wiejskiego Sołectwa wsi Wiry z dnia 3 lutego 2015 r.

w sprawie: stanowiska mieszkańców odnośnie lokalizowania na terenie wsi Wiry obiektów handlowych i usługowych o powierzchni użytkowej większej niż 250 m2.

§1

Mieszkańcy sołectwa nie wyrażają zgody na lokalizowanie w granicach miejscowości Wiry obiektów handlowych oraz usługowych o powierzchni użytkowej większej niż 250 m2 oraz innych obiektów mogących zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców.

§2

Wójt oraz Rada Gminy Komorniki powinni podejmować działania zgodne z wyrażoną przez mieszkańców wolą.

§3

Niniejszą uchwałę sołtys wsi Wiry przekazuje Wójtowi oraz Radzie Gminy Komorniki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

W trosce o ład przestrzenny, a także zachowanie wiejskiego charakteru miejscowości oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom wsi Wiry, konieczne jest ograniczenie ewentualnego powstawania nowych lub rozbudowywania istniejących, dużych obiektów handlu i usług. Dotyczy to w szczególności sieciowych marketów i sklepów detalicznych, których lokalizowanie spowodowało by znaczny wzrost ruchu na drogach i zagrażałoby bezpieczeństwu mieszkańców wsi oraz dalszemu funkcjonowaniu istniejącym sklepom detalicznym.

 

 

Ostatnim punktem zebrania były wolne głosy i wnioski mieszkańców. Wiele osób zwróciło uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z wyjazdu na ul. Komornicką z ul. Nadrzecznej, mianowicie o słabą widoczność podczas wyjazdu. Zaproponowano także dodatkowy przystanek autobusowy przy ul. Cienistej w związku z większą ilością mieszkańców. Punktem zapalnym jest nadal odcinek gruntowej drogi łączący ul. Poznańską w Wirach z Luboniem, znaczna ilość mieszkańców ubolewa nad brakiem rozwiązania tego tematu. Wyrażono również zaniepokojenie budynkami na ul. Polnej, oraz na skrzyżowaniu ulic Komornicka-Zespołowa, których wygląd sprawia wrażenie niestabilnych co za tym idzie niebezpiecznych dla pieszych. Zwiększony ruch w godzinach porannych przy Szkole Podstawowej jest powodem zwiększonej liczby wypadków oraz drobniejszych kolizji.

Gościem na zebraniu był także radny Sejmiku Województwa  Wielkopolskiego  p. Bartłomiej Wróblewski, który zaproponował swoją pomoc we współpracy z sprawach Gminy w szczególności we Wirach.

Kończąc zebranie Sołtys podziękował wszystkim za przybycie oraz na powierzone mu zaufanie, objawione w oddanych w wyborach głosach.

 

Protokół sporządziła Monika Kamińska