Aktualności Sołtys i Rada Sołecka Wydarzenia Wiry wczoraj i dzisiaj Sprawozdania z zebrań wiejskich Ważne kontakty Galeria Koło Gospodyń
 marzec 2019 
PnWŚCzPSN
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Sołectwo Wiry - Serdecznie zapraszamy

LI SESJA RADY GMINY
26.06.2018

 

27 czerwca 2018r. o godz. 15:00

w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Komorniki, ul. Stawna 1

odbędzie się

LIV sesja Rady Gminy Komorniki

 

Program:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LIII sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2018 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli oraz ich części zajętych na prowadzoną działalność gospodarczą w formie żłobka lub klubu dziecięcego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komorniki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, nie wymienionych w art. 42, ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin; zasad udzielania i rozmiaru zniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42, ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela, a także zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest rożny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/49/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Komorniki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 176/XIX/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Komornikach zmienionej uchwałami Rady Gminy nr XXII8242/2012 z dnia 27 września 2012r., XXIX/265/2012 z dnia 23 listopada 2012r. oraz XI/111/2015 z dnia 3 września 2015r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Południowej, Zachodniej i Wschodniej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko wzdłuż jeziora Rosnowskiego w rejonie ulicy Poznańskiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Komorniki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Komorniki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości – działki o nr ewid. 123/2, obręb Rosnówko-Walerianowo, na okres trzech lat.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Komorniki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „ul. Krokusowa” i „ul. Sasankowa” drogom położonym na terenie miejscowości Plewiska.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „ul. Sosnowa” drodze położonej na terenie miejscowości Komorniki.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Jarosławieckim.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu w ciągu drogi powiatowej nr 2387P – ul. Szkolna w m. Plewiska.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu w ciągu drogi powiatowej nr 2390P w m. Wiry.
 22. Sprawozdanie Wójta Gminy Komorniki z działań między sesjami.
 23. Interpelacje, pytania i wnioski.
 24. Komunikaty.
 25. Zakończenie sesji.


Przewodniczący Rady Gminy Komorniki

mgr Marian Adamski