Aktualności Sołtys i Rada Sołecka Wydarzenia Wiry wczoraj i dzisiaj Sprawozdania z zebrań wiejskich Ważne kontakty Galeria Koło Gospodyń
 luty 2018 
PnWŚCzPSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

Sołectwo Wiry - Serdecznie zapraszamy

XLIV SESJA RADY GMINY
22.11.2017Program XLIV sesji  Rady Gminy Komorniki
która odbędzie się w dniu  23 listopada 2017 r. o godz. 15:00
w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Komorniki, ul. Stawna 1.

 

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2017 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Komorniki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Komorniki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XV/166/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli oraz ich części zajętych na działalność gospodarczą w zakresie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Komorniki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „ul. Kasztanowa” odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Chomęcice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „ul. Sadowa” kolejnemu odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Komorniki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „ul. Pasieki” drodze położonej na terenie miejscowości Plewiska.
16. Sprawozdanie Wójta Gminy Komorniki z działań między sesjami.
17. Interpelacje, pytania i wnioski.
18. Komunikaty.                            
19. Zakończenie sesji.


Przewodniczący Rady Gminy Komorniki
mgr Marian AdamskiProtokół z obrad sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady p.004 w Urzędzie Gminy Komorniki oraz na stronie www.komorniki.pl w Biuletynie Informacji  Publicznej.