Aktualności Sołtys i Rada Sołecka Wydarzenia Wiry wczoraj i dzisiaj Sprawozdania z zebrań wiejskich Ważne kontakty Galeria Koło Gospodyń
 październik 2017 
PnWŚCzPSN
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Sołectwo Wiry - Serdecznie zapraszamy

XLI SESJA RADY GMINY
25.09.2017Program XLI sesji Rady Gminy Komorniki, która odbędzie się
w dniu 28 września 2017 r. o godz. 15:00
w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Komorniki, ul. Stawna 1.


1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2017 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej kwoty pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Kolumba i Księdza Malinowskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Młyńskiej, Stawnej i Żwirowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejonie ulic: Poznańskiej i Dworcowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Zielarskiej i prof. W. Strażewicza.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szreniawa w rejonie ulicy Poznańskiej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia wyników konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic obrębów geodezyjnych Chomęcice i Rosnówko-Walerianowo w jednostce ewidencyjnej Komorniki, w sprawie zmiany granic administracyjnych miejscowości Chomęcice i Walerianowo oraz zmiany granic sołectw Chomęcice i Rosnówko.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany granic obrębów geodezyjnych Chomęcice i Rosnówko-Walerianowo w jednostce ewidencyjnej Komorniki, w sprawie zmiany granic administracyjnych miejscowości Chomęcice i Walerianowo oraz zmiany granic sołectw Chomęcice i Rosnówko.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Komorniki oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych w celu korzystania z tych pomieszczeń.
15. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki a Miastem Poznań w przedmiocie przekazania części zadania własnego w zakresie usług edukacyjnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach.
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach.
18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach.
19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach  w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach.  
20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Plewiskach.  
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/326/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie przejęcia zadania inwestycyjnego z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu w ciągu drogi powiatowej nr 2390P (zmienionej Uchwałą nr XXXVIII/380/2017 z dnia 29 czerwca 2017r.).
22. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2495 P na odcinku Komorniki (ul. Zakładowa) – Szreniawa (wiadukt pod linią kolejową nr 357).
23. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu w ciągu drogi powiatowej nr 2387P – ul. Szkolna w m. Plewiska.
24. Sprawozdanie Wójta Gminy Komorniki z działań między sesjami.
25. Interpelacje, pytania i wnioski.
26. Komunikaty.                            
27. Zakończenie sesji.    Przewodniczący Rady Gminy Komorniki
mgr Marian Adamski