Aktualności Sołtys i Rada Sołecka Wydarzenia Wiry wczoraj i dzisiaj Sprawozdania z zebrań wiejskich Ważne kontakty Galeria Koło Gospodyń
 maj 2018 
PnWŚCzPSN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Sołectwo Wiry - Serdecznie zapraszamy

LI SESJA RADY GMINY
15.05.2018

 

LI sesja Rady Gminy Komorniki

Program sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad L sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2018 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości – działek o nr ewid. 1220/1 i 1220/3, obręb Plewiska, na okres dwudziestu pięciu lat na cel nierolniczy – elektrownię fotowoltaiczną.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Komorniki zmienionej uchwałą XLIV/434/2017 z dnia 23 listopada 2017r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Grunwaldzkiej i Zimowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Pasieki i Kwiatowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Jankiela.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego, z której korzystają mieszkańcy Gminy Komorniki w roku 2018.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIX/479/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/338/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Komorniki do nowego ustroju szkolnego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/338/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Komorniki do nowego ustroju szkolnego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „ul. Maratońska” drodze położonej na terenie miejscowości Komorniki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/415/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu w ciągu drogi powiatowej nr 2387P – ul. Szkolna w m. Plewiska.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Jeżynowej, Poziomkowej i Młyńskiej.
 19. Sprawozdanie Wójta Gminy Komorniki z działań między sesjami.
 20. Interpelacje, pytania i wnioski.
 21. Komunikaty.
 22. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Komorniki

mgr Marian Adamski

Protokół z obrad sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady p. 004 w Urzędzie Gminy Komorniki oraz na stronie www.komorniki.pl w Biuletynie Informacji  Publicznej.